Bizimle Her Dilde Konuşun!

0 242 244 56 59

info@yesdilkursu.com

Hazırlık Atlama Sınavı

 

Hazırlık Atlama Sınavı Nedir?

 

Birçok üniversitenin eğitim dilinin İngilizce olması veya bazı bölümlerde İngilizcenin zorunlu kılınması nedeniyle üniversiteyi kazanan öğrencilere, üniversite tarafından bölüm eğitimine başlamadan önce İngilizce Seviye Tespit Sınavı uygulanmaktadır. Üniversite Hazırlık Atlama Sınavı, Proficiency, her üniversitenin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kendi bünyelerinde hazırladıkları bir seviye tespit sınavıdır.

Proficiency, TOEFL gibi standardize edilmiş bir sınav değildir, her üniversite kendi standartlarına göre bir yeterlilik ister. Örneğin; Akdeniz Üniversitesinin uyguladığı sınav ile Boğaziçi Üniversitesinin uyguladığı sınava eş değildir. Sınav tarihleri de üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Üniversiteler muafiyet sınavı tarihlerini, üniversite sınavı sonuçları açıklandıktan sonra belirlerler.

Genelde grammar, reading, writing, listening ve speaking bölümlerinden oluşur. Ancak bu bölümler değişkenlik gösterebilir, bir üniversite seviye tespit sınavında dinleme becerisini test ederken diğeri dinleme becerisini sınav kapsamına almayabilir.

Bu sınavda başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olur, sene kaybı olmadan kendi bölümlerine başlarlar. Başarı yakalayamayan öğrenciler ise aldıkları puana göre ilgili sınıflara yerleştirilirler ve bir yıl süren yoğun bir İngilizce eğitim programına tabi tutulurlar. Hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenciler yılsonunda ikinci bir seviye tespit sınavına girerler, başarılı öğrenciler kendi bölümlerine başlarken başarı sağlayamayan öğrenciler, yeni dönem eğitim programına göre ikinci bir telafi sınavına girerler. Sınavı geçemeyen öğrenciler ikinci kez Hazırlık Sınıfına devam eder.

Programın Amacı

 

Eğitim programımızın amacı, üniversite sınavını kazanan öğrencilerin üniversiteler tarafından düzenlenen muafiyet sınavlarında başarılı olarak ilgili bölümde eğitime başlamalarını sağlamaktır.

Muafiyet sınavı içeriği her üniversitede değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda eğitimimiz paketlerimiz her üniversite için özeldir. Program süresince en az on adet deneme sınavı yapılmaktadır.

Bu eğitimin faydasını, eğitmenlerimizin hazırlamış olduğu sınavlar ve materyaller ile İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinizi geliştirerek Hazırlık Atlama Sınavı dışında akademik hayatınız boyunca göreceksiniz.

 

Neden YES ?

 

  • İhtiyacınız olan gramer yapılarını sistematik bir şekilde öğrenmeniz sağlanır.
  • Özel kelime öğrenme metotlarıyla kelime hazneniz genişler.
  • Paragraf sorularında, zamanı nasıl kullanmanız gerektiği ve doğru cevaba en kolay nasıl gidebileceğinizi öğrenirsiniz.
  • Yazma bölümünde, sınavda çıkabilecek makale örneklerini üzerinde çalışarak bu makaleleri hangi teknikle yazmanız gerektiğini öğrenirsiniz.
  • Konuşma bölümünde, sınavda çıkabilecek başlıklar üzerine karşılıklı konuşma tekniklerini edinirsiniz.
  • Dinleme bölümünde, üniversitenin dinleme sınavında uyguladığı teknik göz önünde bulundurularak, bolca dinleme alıştırmaları yaparak hem kulağınızı geliştirir hem de kendinizi sınav tekniğine hazır hissedersiniz.
  • Program süresince en az 10 adet deneme sınavı uygulanır.
  • Başarı oranımız %98’dir.

 

Ders Programlarımız

 

Hazırlık Atlama Kurslarımız, Temmuz ayında başlayarak üniversitelerin sınav tarihlerine kadar devam etmektedir. Programlarımız kişiye özel olduğu için, gün-saat seçimini öğrenciler yapabilmektedirler. Öğrenciler, program süresince sınırsız etüt imkânına sahiptirler. YES Akademi Hazırlık Atlama Kursları Tüm Üniversitelerin Sınav Sistemine Uygundur.

 

Hazırlık Atlama Sınavı Uygulayan Bazı Üniversiteler

Akdeniz Üniversitesi www.akdeniz.edu.tr/
Bilkent Üniversitesi www.bilkent.edu.tr
Orta Doğu Teknik Üniversitesi www.odtu.edu.tr
Gazi Üniversitesi www.gazi.edu.tr
Ankara Üniversitesi www.ankara.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi www.hacettepe.edu.tr
TOBB Üniversitesi www.etu.edu.tr
Atılım Üniversitesi www.atilim.edu.tr
Galatasaray Üniversitesi www.gsu.edu.tr
Haliç Üniversitesi www.halic.edu.tr
Işık Üniversitesi www.isikun.edu.tr
Beykent Üniversitesi www.beykent.edu.tr
Bahçeşehir Üniversitesi www.bahcesehir.edu.tr
Bilgi Üniversitesi www.bilgi.edu.tr
Koç Üniversitesi www.ku.edu.tr
Maltepe Üniversitesi www.maltepe.edu.tr
Marmara Üniversitesi www.marmara.edu.tr
Okan Üniversitesi www.okan.edu.tr
Yıldız Teknik Üniversitesi www.yildiz.edu.tr
Yeditepe Üniversitesi www.yeditepe.edu.tr
İstanbul Aydın Üniversitesi www.aydin.edu.tr
Doğuş Üniversitesi www.dogus.edu.tr
Başkent Üniversitesi www.baskent.edu.tr
Ufuk Üniversitesi www.ufuk.edu.tr
Fatih Üniversitesi www.fatih.edu.tr
İstanbul Kültür Üniversitesi www.iku.edu.tr
Boğaziçi Üniversitesi www.boun.edu.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi www.itu.edu.tr
Çankaya Üniversitesi www.cankaya.edu.tr