Bizimle Her Dilde Konuşun!

0 242 244 56 59

info@yesdilkursu.com

Programlarımız - YES Akademik Sınavlara Hazırlık Eğitimi

[pullquote1]YES’le akademik sınavlara hazırlanmak bir ayrıcalık![/pullquote1]

Akademik sınavlara YES farkıyla 4 – 6 kişilik özel sınıflarda hazırlanın, kendinizi özel hissedin. YES Yabancı Dil Eğitim Merkezi, akademik sınavlara hazırlık eğitimini alanında uzmanlaşmış eğitmenler tarafından vermektedir. YES Yabancı Dil Eğitim Merkezi, her bir sınav eğitimine, o sınav dalında uzmanlaşmış eğitmenleri tercih etmektedir.

 

AKADEMİK SINAVLARA HAZIRLIK PROGRAMLARI

INTERMEDIATE SEVİYESİ SONRASI ALINABİLECEK SINAV PROGRAMLARI:

 • IELTS/GT (GENERAL TRAINING)
 • TOEIC
 • ÜDS
 • KPDS

UPPER-INTERMEDIATE SONRASI ALINABİLECEK SINAV İNGİLİZCESİ PROGRAMLARI

 • TOEFL IBT
 • IELTS ACADEMIC

 

 • IELTS İngiltere, Avustralya , Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri yüksek öğretim kurumları ve Türkiye´de bazı üniversitelerin hazırlık sınıfından muaf olmak için gerekli olan İngilizce bilgisi yeterlik sınavıdır.
 • Akademik ve Genel IELTS sınavları vardır, ancak yüksek öğrenim için geçerli olan Akademik IELTS sınavlarıdır. Sınav 9.0 üzerinden değerlendirilir.Yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilebilmeniz için genelde kabul edilen not 6.0 ve yukarısıdır. Ancak başvurulan ülke ve yüksek öğrenim kurumunun beklentilerine göre bu baraj değişmektedir.
 • IELTS sınavının geçerlik süresi 2 yıldır; ancak bazı üniversiteler 5 yıla kadar kabul etmektedir.
 • IELTS dört adet dil yeteneğini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) ölçmeyi amaçlar.
 • Test Akademik ve Genel İngilizce düzeylerinde iki farklı şekilde uygulanır.
 • Dinleme ve konuşma modülleri her iki düzeyde aynı şekilde uygulanırken okuma ve yazma modülleri iki düzeyde farklı formatlarda uygulanır.

Testin süresi toplam 2 saat 45 dk’dır.

 

 • YÖK tarafından KPDS ve ÜDS ile denkliği vardır. Böylece doçentlik yada diğer akademik alanlarda TOEIC sınavı da geçerlidir.
 • Sınav LISTENING ve READING olarak iki bölümden oluşmakta ancak Okuma bölümünde okuma parçalarına ek olarak kelime ve gramer bilgisi ölçen sorularda mevcuttur.
 • Kelime, dil bilgisi ve okuma soruları KPDS ve ÜDS sınavlarına nispeten daha kolay olan TOEIC sınavının Dinleme aşaması da IELTS ve TOEFL ile kıyaslanamayacak derecede rahattır.
 • Bu sebeple KPDS ve ÜDS sınavlarında sürekli bir iki puanla hedefi tutturamayanlar için iyi bir alternatif olabilir en az her hafta düzenlenen bir sınav olması 6 ay bekleme sıkıntısını ortadan kaldırır.
 • TOEIC 2 saat süren, 200 soruluk dinleme ve okuma bölümlerinden oluşan seçmeli bir sınavdır.

 

 

·  Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı nedir?
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun  24. ve  65. maddeleri gereğince hazırlanarak 1 Eylül 2000 tarih ve 24157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doçentlik Sınav Yönetmeliği” uyarınca doçent adaylarının gireceği merkezi bir sınavdır. Bu sınava doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da gireceklerdir. Ayrıca, ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları  ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu  öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için ÜDS sınav sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.

·  Sınava başvurunun başlama ve bitiş tarihleri nedir?
Başvuru tarihleri basın-yayın organları ve Merkezimizin internet sayfasında basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır.
·  Başvurma işlemini nasıl yapabilirim?
ÜDS’ye başvurular elektronik ortamda alınacaktır. ÜDS’ye hiç başvurmamış adaylar başvurularını; başvuru merkezleri (Üniversite Rektörlükleri ÜDS’de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.) aracılığıyla, önceki dönemlerden ÜDS’ye başvurmuş adaylar ise; Bireysel olarak İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili döneme ait ÜDS kılavuzundan ulaşılabilir.

·  Sınav için ne kadar ücret yatırmam gerekiyor?
Kılavuz ve sınav ücreti her dönem için yeniden belirlenmekte ve ilgili dönemin kılavuzunda belirtilmektedir.

·  Sınav ne zaman ve nerede yapılacaktır?
Sınav Mart ve Ekim aylarında olmak üzere senede iki kez; Adana,Ankara,Antalya,Bursa,Diyarbakır,Erzurum,Eskişehir,İstanbul,İzmir,Konya,Malatya,Samsun,Sivas,Trabzon,Van ve Lefkoşa’da yapılacaktır. Sınav tarihi; ilgili dönemin ÜDS Kılavuzunda, basın-yayın organları ve Merkezimizin internet sayfasındaki basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır.

·  Sınavda ne gibi sorular çıkacak ve nereden soru sorulacaktır?
ÜDS’de sınav alanı ile ilgili olarak kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır.
ÜDS’de uygulanacak testler, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak, sınavda sözlük ve benzeri yardımcı araçlar kullanılmayacaktır.

·  ÜDS kaç alanda ve kaç dilde yapılmaktadır?
ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda; Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yapılmaktadır.

·  Almanca, Fransızca ve İngilizce’nin dışında başka bir dilden sınava girmek istiyorum, ne yapabilirim?
Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında yabancı dil sınavı açılmasına Üniversitelerarası Kurul karar verir. Doçentlik  Bilim Sınavına  Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında bir yabancı dil sınavı sonucu ile başvurulmak  isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından kabul edilmesi ve bu dilden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) 65 veya daha yüksek puan alınması gerekir. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadırlar.

·  ÜDS’den yabancı dil koşulunun sağlanması için doçent adaylarının kaç puan alması gerekir?
Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜDS’den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65,000, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55,000  puan almaları gerekir.

·  TOEFL ve İELTS sonuçları ÜDS yerine kullanılabilir mi?
Türkiye’de veya uluslararası düzeyde merkezi olarak yapılan yabancı dil sınavlarının ÜDS’ye eşdeğerlik durumları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenmektedir. Buna göre ülkemizde ve uluslararası düzeyde uygulanan sınavların (TOEFL, IELTS) ÜDS’ye eşdeğerlik durumları tablo halinde aşağıda verilmiştir (TOEFL, IELTS sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır.).
TÜRKİYE’DE VE ULUSLARARASI DÜZEYDE YAPILAN SINAVLARIN ÜDS’YE EŞDEĞERLİĞİNE AİT UYGULAMALAR

 

ÜDS KPDS          TOEFL İELTS
Eski Yeni IBT
DOÇENTLİK 65 65 * 513 183 65 6,0 (Her Bölümden)

 

·   ÜDS’nin kapsadığı temel alanlar nelerdir?
Fen Bilimleri:
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (fen kısımları), Fen Bilimleri ve Matematik, Mesleki Eğitim (fen kısımları), Teknik Eğitim, Mimarlık, Mühendislik, Ziraat ve Ormancılık.
Sağlık Bilimleri: Sağlık Bilimleri.
Sosyal Bilimler: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (sosyal kısımlar), Mesleki Eğitim (sosyal kısımlar), Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler.
Yukarıda sözü edilen doçentlik temel alanlarının hangisinden doçentlik sınavına başvurulacaksa ÜDS’ye o alandan girmek zorunludur.
·   Sınava Giriş ve Kimlik Belgem gelmedi. Ne yapmam gerekir?
Sınava girilecek binayı ve salonu gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi  sınavdan önce adayların adreslerine postalanacaktır. ÖSYM tarafından gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya  kaybolmasından  Merkezimiz sorumlu değildir.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, ÜDS’nin yapılacağı illerdeki ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden (Yöneticiliklerin adresleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sitesinden öğrenilebilir.)  sınav haftasında 3,00 YTL ücret ödeyerek  yenisini çıkartabilirler. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi dilekçe ile ÖSYM’den temin edilemez.
·  Sınav sonucumu nasıl öğrenebilirim?
Sınav sonuçları adayların adreslerine postalanmaktadır. Ayrıca sonuçlar Merkezimizin internet sayfasından da T.C. Kimlik Numaraları kullanılmak suretiyle öğrenilebilir.

·  Sınav sonucunun tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?
Adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini, Sınav Sonuç Belgesinin adaylara gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Merkezimizden yazılı olarak, sınav kılavuzunun sonuna eklenmiş Genel Amaçlı Dilekçe Örneği’ni kullanarak isteyebilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı ilgili hesaba sınav kılavuzunda belirtilen ücreti yatırdıklarını gösteren makbuzu dilekçelerine eklemeleri gereklidir.

·  Yatırdığım sınav ücretinin iadesini istiyorum, ne yapmam gerekir?
Sınav kılavuzunda da belirtildiği gibi; Başvurma Belgesini teslim etmeyen; başvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

·  Değerlendirme işlemi nasıl yapılıyor?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak yüz üzerinden ÜDS puanları hesaplanacaktır.

Kaynak: ÖSYM

 

 

·KPDS nedir?
Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  2. maddesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye Bakanlığı’nın 23.06.2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan bir sınavdır.

·  Sınav ne zaman ve nerede yapılacaktır?
Sınav Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere senede iki kez; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Lefkoşa’da yapılacaktır. Sınav tarihi; ilgili dönemin KPDS Kılavuzunda, basın-yayın organları ve Merkezimizin internet sayfasındaki basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır.

·Sınava başvurunun başlama ve bitiş tarihleri nedir?
Başvuru tarihleri basın-yayın organları ve Merkezimizin internet sayfasında basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır.

·Başvurma işlemini nasıl yapabilirim?
KPDS’ye başvurular elektronik ortamda alınacaktır. KPDS‘ye hiç başvurmamış adaylar başvurularını; başvuru merkezleri (Üniversite Rektörlükleri KPDS’de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.) aracılığıyla, önceki dönemlerden KPDS’ye başvurmuş adaylar ise; Bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır. Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili döneme ait KPDS kılavuzundan ulaşılabilir.

·Sınav için ne kadar ücret yatırmam gerekiyor?
Kılavuz ve sınav ücreti her dönem için yeniden belirlenmekte ve ilgili dönemin kılavuzunda belirtilmektedir.

·  Sınavda ne gibi sorular çıkacak ve nereden soru sorulacaktır?
KPDS’de test olarak hazırlanan diller için sınavda kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler  kullanılır. Diğer dillerde sınav Türkçeye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmaz.

·   Sınava Giriş ve Kimlik Belgem gelmedi. Ne yapmam gerekir?
Sınava girilecek binayı ve salonu gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi  sınavdan önce adayların adreslerine postalanacaktır. ÖSYM tarafından gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya  kaybolmasından  Merkezimiz sorumlu değildir.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, KPDS’nin yapılacağı illerdeki ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden (Yöneticiliklerin adresleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sitesinden öğrenilebilir.) sınav haftasında ücreti karşılığında yenisini çıkartabilirler. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi dilekçe ile ÖSYM’den temin edilemez.

·  Sınav sonucumu nasıl öğrenebilirim?
Sınav sonuçları adayların adreslerine postalanmaktadır. Ayrıca sonuçlar Merkezimizin internet sayfasından da T.C. Kimlik Numaraları kullanılmak suretiyle öğrenilebilir.

·  Sınav sonucunun tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?
Adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini, Sınav Sonuç Belgesinin adaylara gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Merkezimizden yazılı olarak, sınav kılavuzunun sonuna eklenmiş Genel Amaçlı Dilekçe Örneği’ni kullanarak isteyebilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı ilgili hesaba sınav kılavuzunda belirtilen ücreti yatırdıklarını gösteren makbuzu dilekçelerine eklemeleri gereklidir.

·  Yatırdığım sınav ücretinin iadesini istiyorum, ne yapmam gerekir?
Sınav kılavuzunda da belirtildiği gibi; Başvurma Belgesini teslim etmeyen; başvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücret geri verilmez.

·  Değerlendirme işlemi nasıl yapılıyor?
Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınav cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM’de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 –  89  arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 –  79  arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 –  69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 –  59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

Kaynak: ÖSYM

 

 

 • TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language – Internet-based Testing) her yıl 1 milyon’dan fazla kişinin aldığı dünya çapında yapılan bir sınavdır.
 • TOEFL sonuçları dünyada ve Türkiye’de tüm resmi ve özel kurumlar tarafından kabul edilen İngilizce Yeterlilik düzeyidir.
 • Bu sınav uluslararası öğrencilerin İngilizce yeterlilik seviyelerini ölçmek ve belgelemek için oluşturulmuştur. Kolej ve üniversiteler, profesyonel lisans programları, şirketler, ve burs programları da TOEFL sonucunu, muhtemel adayların başarı seviyesini görmek için kullanmaktadır.
 • Amerika dışındaki İngilizce eğitim veren eğitim enstitüleri de TOEFL sonucunu adayların İngilizce yeterliliğini saptamak için kullanmaktadır.
 • Sınav 4,5 Saat sürmektedir, sırasıyla Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma becerilerini ölçmektedir ve tamamı bilgisayar ortamındadır.
 • Sınav 120 Puan üzerinden değerlendirilir.